CYNGHORWYR

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r ugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2012.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

Aelodau’r Cyngor 2017/18
Maer – Cyng. Francis Davies
Dirprwy Faer – Cyng. David Hawkins

Anthony Bertola
6 Queens Gardens, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1RU
   
Frank Bradfield
14 Amalfi Court, Craig-y-Don Parade, Llandudno, LL30 1BH
874395 07710774523
Francis Davies
Emscote, Fferm Bach Road, Llandudno, LL30 1UA
879303 07407484840
Michael A Pearce
‘Avonlea’, 103 Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TY
879471  
Louise G Emery
Summer Place, Marine Drive, Llandudno, LL30 2QZ
   
Margaret Lyon
83 Dinerth Road, Rhos-on-Sea, Colwyn Bay, LL28 4YH
  07774221957
Greg J T Robbins
39 Bodnant Road, Llandudno, LL30 1LT
  07767302472
Harry T M Saville
Brookside, Abbey Road, Llandudno, LL30 2AU
   
David J Hawkins
23 Alexandra Road, Llandudno, LL30 2DQ
871970 07972040078
Michael Hold
JP, 21 Mowbray Road, West Shore, Llandudno, LL30 2DJ
879748 07711865042
Janet Jones
73 St Andrews Avenue, Llandudno, LL30 2TJ
  07752534627
Ian A Turner
16 Bridge Road, West Shore, Llandudno, LL30 2RQ
879404  
Carol Beard
25 Plas Penrhyn, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3EU
   
Simon R Hillman
7 Hafod Road West, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3PN
   
Mark J Pavey
7 Penrhyn Madoc, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3LE
   
Myra Wigzell
11 Hall Road, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3HE
549292 07743774896
Billy Evans
15 Norman Road, Llandudno, LL30 1DY
872105 07876012576
Philip C Evans JP,
Lygan Y Wern, 9 Gwydyr Road, Llandudno, LL30 1HQ
877696  
Carol Marubbi,
9 Ffordd Dewi, Llandudno, LL30 1EL
879681 07861556442
Angie O’Grady,
35 Hospital Road, Llandudno. LL30 1HU
876044 07437441173

 

Councillors – Member Remuneration and Allowances (Saesneg yn unig)

Llandudno Town Council is required to agree, publish, and maintain an annual Schedule of Member Remuneration, which sets out specific payments to Elected Members in accordance with the levels of remuneration and allowances determined by the Independent Remuneration Panel for Wales.

Llandudno Town Councillors are unpaid but can claim a small allowance for costs incurred in respect of telephone usage etc, and can be reimbursed for travel and subsistence expenses.

Please click on the attached link: Schedule of Member Remuneration

Cynghorydd - Datganiadau o Ddiddordeb

O dan y Cod Ymddygiad cafodd ei fabwysiadu o dan Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 55 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, mae gofyn i Aelodau'r Cyngor Tref ddatgan fod ganddyn nhw ddiddordeb personol ar y ffurflen ynghlwm. Hefyd, bydd angen cyhoeddi fersiwn electronig o'r ffurflen ar wefan y Cyngor Tref.

Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2016/2017

 

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share