CYNGHORWYR

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r ugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2017.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

Aelodau’r Cyngor 2018/19
Maer – Cllr David Hawkins
Dirprwy Faer – Cllr Miss Angie O’Grady

Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Anthony Bertola
6 Queens Gardens, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1RU
  07891 658830 Plaid Geidwadol Cymru
Frank Bradfield
14 Amalfi Court, Craig-y-Don Parade, Llandudno, LL30 1BH
874395 07710774523 Plaid Geidwadol Cymru
Francis Davies
Emscote, Fferm Bach Road, Llandudno, LL30 1UA
879303 07407484840 Plaid Geidwadol Cymru
Michael A Pearce
‘Avonlea’, 103 Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TY
879471   Annibynnol
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Louise G Emery
Summer Place, Marine Drive, Llandudno, LL30 2QZ
  07768 793874 Plaid Geidwadol Cymru
Margaret Lyon
83 Dinerth Road, Rhos-on-Sea, Colwyn Bay, LL28 4YH
545681 07774221957 Annibynnol
Greg J T Robbins
39 Bodnant Road, Llandudno, LL30 1LT
  07767302472 Plaid Geidwadol Cymru
Harry T M Saville
Riverholme, West Parade, Llandudno, LL30 2BB
  07734652166 Plaid Geidwadol Cymru
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
David J Hawkins
23 Alexandra Road, Llandudno, LL30 2DQ
871970 07972040078 Llafur Cymru
Michael P Hold
JP, 21 Mowbray Road, West Shore, Llandudno, LL30 2DJ
879748 07711865042 Ni roddwyd enw plaid
Janet Jones
73 St Andrews Avenue, Llandudno, LL30 2TJ
  07752534627 Annibynnol
Ian A Turner
16 Bridge Road, West Shore, Llandudno, LL30 2RQ
879404   Annibynnol
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Carol Beard
25 Plas Penrhyn, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3EU
  07864 993000 Annibynnol
Simon R Hillman
Hen Dwr, Nant Y Gamar Road, Llandudno, LL30 3BD
  07961340163 Plaid Geidwadol Cymru
Mark J Pavey
Cysgod Y Coed, Pendre Road, Llandudno, LL30 3DG
  07976116784 Plaid Geidwadol Cymru
Myra Wigzell
11 Hall Road, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3HE
549292 07743774896 Annibynnol
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Brian B Bertola,
Longleat House, Longleat Avenue, Craigside, Llandudno, LL30 3AE
540846   Plaid Geidwadol Cymru
Philip C Evans JP,
Lygan Y Wern, 9 Gwydyr Road, Llandudno, LL30 1HQ
877696   Annibynnol
Carol Marubbi,
9 Ffordd Dewi, Llandudno, LL30 1EL
879681 07861556442 Annibynnol
Angie O’Grady,
35 Hospital Road, Llandudno. LL30 1HU
876044 07774136903 Llafur Cymru

Attendance Records 2018 - 2019 - click here (Saesneg yn unig ar gael)

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan ...

 

 

Cynghorwyr – Lwfansau a Thaliadau Aelodau

Mae gofyn bod Cyngor Tref Llandudno yn cytuno ar, cyhoeddi ac yn cynnal Rhestr Taliadau Aelodau flynyddol sy’n nodi taliadau penodol i Aelodau Etholedig yn unol â lefelau taliadau a lwfansau penodol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Mae Cynghorwyr Tref Llandudno yn ddigyflog ond fe allan nhw hawlio lwfans bach am gostau sy’n ymwneud â defnydd ffôn ayb, a derbyn ad-daliadau am gostau teithio ac ymgynnal.

Rhestr Taliadau Aelodau 2017-18 - cliciwch yma
Rhestr Taliadau Aelodau 2016-17- cliciwch yma

Cynghorydd - Datganiadau o Ddiddordeb

O dan y Cod Ymddygiad cafodd ei fabwysiadu o dan Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 55 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, mae gofyn i Aelodau'r Cyngor Tref ddatgan fod ganddyn nhw ddiddordeb personol ar y ffurflen ynghlwm. Hefyd, bydd angen cyhoeddi fersiwn electronig o'r ffurflen ar wefan y Cyngor Tref.

Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2018/2019
Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2017/2018

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share