CYNGHORWYR

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r deg ar hugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2012.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

Aelodau’r Cyngor 2016/17
Maer – Cyng. Carol Marubbi
Dirprwy Faer – Cyng. Francis Davies

Joyce Audus-Williams,
14a Harcourt Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TU
876230  
Frank Bradfield,
14 Amalfi Court, Craig-y-Don Parade, Llandudno, LL30 1BH
874395 07710774523
Malcolm Bullock JP,
3 Penrhyn Beach East, Penrhyn Bay, Llandudno. LL30 3NT
339163 07936276680
Francis Davies,
Emscote, Fferm Bach Road, Llandudno, LL30 1UA
879303 07407484840
Michael A Pearce,
‘Avonlea’, 103 Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TY
879471  
Gareth O Roberts,
12 Queensway, Liddell Park, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1YJ
  07527161600
Terry R P Dewar,
7 Old Road, Llandudno, LL30 2QQ
873258 07777678252
Janet E Haworth, AM
Abbey Lodge, 14 Abbey Road, Llandudno, LL30 2EA
878042 07879250092
Margaret Lyon,
83 Dinerth Road, Rhos on Sea, Colwyn Bay. LL28 4YH
545681 07774221957
John E Ridler,
“Aneddfa”, 15 Great Ormes Road, West Shore, Llandudno, LL30 2AW
876375  
Greg J T Robbins,
39 Bodnant Road, Llandudno, LL30 1LT
  07767302472
Michael Williams,
Flat 2, 8 Vaughan Street, Llandudno, LL30 1AB
  07766716201
Ian Turner
16 Bridge Road, West Shore, Llandudno. LL30 2RQ
879404  
Deborah Good
15 Anglesea Road, Llandudno, LL30 2DQ
876049  
David J Hawkins,
23 Alexandra Road, Llandudno, LL30 2DQ
871970 07972040078
Janet Jones,
8 Mowbray Road, Llandudno, LL30 2DJ
870522 07752534627
Ms P Hebron,
19 Maelgwyn Rd, Llandudno. LL30 2YN.
872769  
Cyng. Michael Hold,
21 Mowbray Road, West Shore, Llandudno. LL30 2DJ.
872769  
Glynne Davies,
Arfon Villa, Bryn Gwynt Lane, Penrhynside, Llandudno, LL30 3BP
  07518657531
Terry R Davies,
1 Trelawney House, Pendre Road, Penrhynside, Llandudno, LL30 3BH
547496 07748037241
Linda Groom,
Penffordd Farm, Bodafon Road, Llandudno, LL30 3DU
540301 07787577352
David N Sutcliffe,
43 Morfa Road, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3PT
  07783519937
Myra Wigzell,
11 Hall Road, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3HE
549292 07743774896
Ann M Yates,
112 Glan-y-Mor Road, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3PH
547202 07526732099
Brian B Bertola,
Longleat House, Longleat Avenue, Craigside, Llandudno, LL30 3AE
540846  
Gerry Davies,
28 Maes Clyd, Llandudno, LL30 1YA
879741 07952890650
Billy Evans,
15 Norman Road, Llandudno, LL30 1DU
872105 07876012576
Philip C Evans JP,
Lygan Y Wern, 9 Gwydyr Road, Llandudno, LL30 1HQ
877696  
Carol Marubbi,
9 Ffordd Dewi, Llandudno, LL30 1EL
879681 07861556442
Angie O’Grady,
35 Hospital Road, Llandudno. LL30 1HU
876044 07437441173

 

Councillors – Member Remuneration and Allowances (Saesneg yn unig)

Llandudno Town Council is required to agree, publish, and maintain an annual Schedule of Member Remuneration, which sets out specific payments to Elected Members in accordance with the levels of remuneration and allowances determined by the Independent Remuneration Panel for Wales.

Llandudno Town Councillors are unpaid but can claim a small allowance for costs incurred in respect of telephone usage etc, and can be reimbursed for travel and subsistence expenses.

Please click on the attached link: Schedule of Member Remuneration

Cynghorydd - Datganiadau o Ddiddordeb

O dan y Cod Ymddygiad cafodd ei fabwysiadu o dan Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 55 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, mae gofyn i Aelodau'r Cyngor Tref ddatgan fod ganddyn nhw ddiddordeb personol ar y ffurflen ynghlwm. Hefyd, bydd angen cyhoeddi fersiwn electronig o'r ffurflen ar wefan y Cyngor Tref.

Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2016/2017

 

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share