CYNGHORWYR

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r ugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2017.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

Aelodau’r Cyngor 2020/21
Maer – Y Cyng. Miss Angela O’Grady
Dirprwy Faer – Y Cyng. Harry Saville

Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Anthony Bertola
58 Trinity Crescent, West Shore, Llandudno, LL30 2PQ
  07891 658830 Plaid Geidwadol Cymru
Frank Bradfield
146 Queen’s Road, Llandudno, LL30 1UE
203315 07710774523 Plaid Geidwadol Cymru
Francis Davies
Emscote, Fferm Bach Road, Llandudno, LL30 1UA
879303 07407484840 Plaid Geidwadol Cymru
Michael A Pearce
‘Avonlea’, 103 Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TY
879471   Annibynnol
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Louise G Emery
Summer Place, Marine Drive, Llandudno, LL30 2QZ
  07768 793874 Plaid Geidwadol Cymru
Margaret Lyon
83 Dinerth Road, Rhos-on-Sea, Colwyn Bay, LL28 4YH
545681 07774221957 Annibynnol
Greg J T Robbins
39 Bodnant Road, Llandudno, LL30 1LT
  07767302472 Plaid Geidwadol Cymru
Harry T M Saville
22 Denness Place, Llandudno, LL30 2UX
  07734652166 Plaid Geidwadol Cymru
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
David J Hawkins
23 Alexandra Road, Llandudno, LL30 2DQ
871970 07972040078 Llafur Cymru
Michael P Hold
JP, 21 Mowbray Road, West Shore, Llandudno, LL30 2DJ
879748 07711865042 Ni roddwyd enw plaid
Janet Jones
73 St Andrews Avenue, Llandudno, LL30 2TJ
  07752534627 Annibynnol
Thea Brain
Flat 8, 9-11 Arvon Avenue, Llandudno, LL30 2DY
  07745273796  
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Carol Beard
25 Plas Penrhyn, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3EU
  07864 993000 Annibynnol
Simon R Hillman
Bull Cottages, High Street, Conwy, LL32 8DE
  07961340163 Plaid Geidwadol Cymru
Mark J Pavey
Cysgod Y Coed, Pendre Road, Llandudno, LL30 3DG
  07976116784 Plaid Geidwadol Cymru
Myra Wigzell
37 Plas Tudno, Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3ER
549292 07743774896 Annibynnol
Cynghorwyr Rhif Ffon Party affiliation
Brian B Bertola,
Longleat House, Longleat Avenue, Craigside, Llandudno, LL30 3AE
540846   Plaid Geidwadol Cymru
Philip C Evans JP,
Lygan Y Wern, 9 Gwydyr Road, Llandudno, LL30 1HQ
877696   Annibynnol
Carol Marubbi,
9 Ffordd Dewi, Llandudno, LL30 1EL
879681 07960294405 Annibynnol
Angie O’Grady,
35 Hospital Road, Llandudno. LL30 1HU
876044 07341957843 Llafur Cymru

Presenoldeb yr Aelodau 2019 - 2020 - cliciwch yma

 

gwybodaeth dod yn fuan..

 

 

Cynghorwyr – Lwfansau a Thaliadau Aelodau

Mae gofyn bod Cyngor Tref Llandudno yn cytuno ar, cyhoeddi ac yn cynnal Rhestr Taliadau Aelodau flynyddol sy’n nodi taliadau penodol i Aelodau Etholedig yn unol â lefelau taliadau a lwfansau penodol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Mae Cynghorwyr Tref Llandudno yn ddigyflog ond fe allan nhw hawlio lwfans bach am gostau sy’n ymwneud â defnydd ffôn ayb, a derbyn ad-daliadau am gostau teithio ac ymgynnal.

Rhestr Taliadau Aelodau 2019-20
Rhestr Taliadau Aelodau 2018-19
Rhestr Taliadau Aelodau 2017-18

Cynghorydd - Datganiadau o Ddiddordeb

O dan y Cod Ymddygiad cafodd ei fabwysiadu o dan Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 55 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, mae gofyn i Aelodau'r Cyngor Tref ddatgan fod ganddyn nhw ddiddordeb personol ar y ffurflen ynghlwm. Hefyd, bydd angen cyhoeddi fersiwn electronig o'r ffurflen ar wefan y Cyngor Tref.

Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2020/2021
Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2019/2020
Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2018/2019
Cliciwch ar y ddolen - Datganiadau o Ddiddordeb 2017/2018

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share