LLANDUDNO YN EI BLODAU

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

(Cymraeg yma'n fuan)

The Town Council’s Llandudno in Bloom Committee is made up of representatives from businesses and local community and resident’s groups as well as town councillors and local authority officers from Conwy County Borough Council.

The Bloom Committee oversees Llandudno’s entry to the Royal Horticultural Society’s Wales in Bloom competition as well as organising the Town Council’s Llandudno in Bloom Competition and overseeing the Town Council’s Hanging Basket scheme for businesses and residents each year.

 

 

Pob blwyddyn, mae Llandudno yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau gan Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. Mae dinasoedd, trefi a phentrefi ledled Cymru yn cystadlu er mwyn arddangos eu llwyddiannau yn ymwneud gyda’u gwaith yn gwarchod yr amgylchedd, cydweithio fel cymuned a’u planhigion a choed ac ati. Caiff cystadleuwyr eraill o Barciau Carafanau, Tafarndai, Bwytai a Thai Haf eu gwahodd i gymryd rhan hefyd. Mae pwyllgor Llandudno yn ei Blodau yn cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cwmnïau, Trigolion, Ysgolion a Grwpiau Cymunedol ar sawl cynllun plannu a phrosiectau amgylcheddol fel rhan o’u cais ar gyfer y gystadleuaeth.

Aeth y panel beirniadu ati i feirniadu’r ceisiadau eleni yn ystod mis Gorffennaf. Cafodd y beirniad ei dywys o amgylch y dref er mwyn bwrw golwg ar y gwaith ar y gweill i gynnal a chadw ardal ddeniadol er budd y trigolion a’r ymwelwyr. Bu i’r beirniad ymweld ag Ysgol Craig-y-Don, Y Gogarth, Gerddi’r Dyffryn Hapus a’r Rhodfa. Bu i’r beirniad hefyd gyfarfod cynrychiolwyr sawl un o’r grwpiau cymunedol ynghlwm â’r ymgyrch cafodd eu gwahodd i arddangos eu gwaith yn Venue Cymru.


wales in bloom

Yn y llun mae Jennie Judd, beirniad Cymru yn ei Blodau, y Cyng. Carol Marubbi, Maer Llandudno, y Cyng. Joyce Audus-Williams, Cadeirydd Llandudno yn ei Blodau a Peter Barton-Price, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

wales in bloom

Yn y llun mae Jennie Judd, beirniad Cymru yn ei Blodau ac aelodau Cymdeithas Lotments Llandudno yn Venue Cymru

Yn 2016, bu Llandudno yn fuddugol yn ei gategori ac enillodd 176 pwynt a Gwobr Aur.

Yn sgil ennill y wobr gyntaf, roedd yn bleser gan bwyllgor Llandudno yn ei Blodau dderbyn gwahoddiad i gystadlu ar ran ward Gogarth yng nghystadleuaeth Prydain yn ei Blodau. Cafodd y ceisiadau eu beirniadu ym mis Awst ac roedden ni ar ein pen ein digon o dderbyn Gwobr ag Ymylon Arian yn y Seremoni Wobrwyo ym mis Hydref.

wales in bloom

Beirniaid Prydain yn ei Blodau Glenn Dale a Martyn Hird yn trafod prosiectau Blodau yn Happy Valley gyda Chyfeillion y Dyffryn Hapus

wales in bloom

Yn y llun mae Glenn Dale a Martyn Hird a Mr Roy Haley, Cadeirydd, Amgueddfa Llandudno yn bwrw golwg ar ysgerbwd Blodwen yn Amgueddfa Llandudno

Rydym bob amser yn awyddus i glywed am unrhyw brosiectau yn ymwneud â phlannu, yr amgylchedd neu natur perthnasol gall y beirniaid ymweld â nhw ar eu taith yn beirniadu’r ceisiadau neu gallwn eu cyhoeddi mewn datganiadau i’r wasg a’n portffolio.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r ymgyrch, cysylltwch gyda’r Dirprwy Glerc ar 01492 879130 neu anfonwch e-bost at: deputyclerk@llandudno.gov.uk

Mae gan Llandudno yn ei Blodau ei wefan ei hun hefyd. Ewch i www.llandudnoinbloom.co.uk i wybod mwy am yr ymgyrch.

Ysgol San Sior – Overall Winner 2013
Ysgol San Sior – Overall Winner 2013
Cloc Alys, Rhodfa Llandudno
Gerddi Haulfre, Y Dyffryn Hapus
Ysgol San Sior – Overall Winner 2013
Dôl Blodau Gwyllt, Craig-Y-Don

(Cymraeg yma'n fuan)

Results for the Llandudno in Bloom Competition 2018 - Click here

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share