MISS ALICE

Cyngor Tref Llandudno Town Council

poster

Cystadleuaeth Miss Alice yng Ngwlad Hud 2018

Am fwy o fanylion - cliciwch yma

Ffurflen Gais - cliciwch yma


Miss Alice 2017-2018 - Miss Isabella May Maddock

Ar ddydd Sadwrn Mehefin y 3ydd 2017, bu i Landudno gynnal eu cystadleuaeth Miss Alice blynyddol ac fe gafodd Isabella May Maddock ei dewis fel y Miss Alice newydd. Roedd pob merch rhwng 8 a 10 oed, ac yn byw yn un o 5 ward Llandudno, yn gymwys i gystadlu. Bu i 12 gystadlu eleni ac fe gawson nhw eu beirniadu o ran eu pryd a gwedd, eu sgiliau cyfathrebu, eu personoliaeth a'u gwybodaeth ynghylch y llyfr "Alice yng Ngwlad Hud". Bu i'r Miss Alice blaenorol, Miss Jessica Bowen-Roberts longyfarch Isabella am ei phenodiad a bu i Isabella dderbyn sash gyda'i theitl arno ynghyd â gwisg "Miss Alice".

Mae Isabella yn 10 oed ac yn mynychu Ysgol Ffordd Dyffryn. Ymysg ei dyletswyddau bydd gofyn iddi fynychu Neuadd Ddinesig y Cyngor Tref a mynd i ddigwyddiadau eraill fel gwestai. Bydd hi'n mynd gyda'r Maer i ddigwyddiadau Dinesig a hefyd yn ymweld â mannau y tu hwnt i'r ardal o bryd i'w gilydd er mwyn hyrwyddo Llandudno a'r cysylltiad "Miss Alice".

I drefnu bod Miss Alice yn bresennol yn eich digwyddiad chi, cysylltwch gyda'r Dirprwy Glerc y Dref ar 01492 879130 neu anfonwch
e-bost:deputyclerk@llandudno.gov.uk

Pob Miss Alice blaenorol ers 2000

2016-2017 – Miss Jessica Bowen-Roberts
2015-2016 - Miss Sarah Elizabeth Fare McEwan
2014-2015 - Miss Melissa Jane Hall
2013-2014 - Miss Katie Thompson
2012-2013 - Miss Roisin Doherty
2011-2012 - Miss Nicol Thompson
2010-2011 - Miss Erin Powell
2009-2010 - Miss Lucia Harris
2009-2009 - Miss Alicea Reece
2007-2008 - Miss Kaleigh Hoe Pike
2006-2007 - Miss Teri Helme
2005-2006 - Miss Emily Wynne
2004-2005 - Miss Philippa Bowen
2003-2004 - Miss Natasha Parry
2002-2003 - Miss Olivia Marsh
2001-2002 - Miss Laura Whitworth
2000-2001 - Miss Carly Hawker
1999-2000 - Miss Melissa Robinette

 


 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share