GORYMDAITH Y NADOLIG

Cyngor Tref Llandudno Town Council

Bydd Parêd y Nadolig 2017 ar ddydd Sadwrn Rhagfyr yr 2il 2017

Gorymdaith y Nadolig

Bu i’r Cyngor Tref gynnal eu Parêd Nadolig arbennig ar ddydd Sadwrn Rhagfyr y 3ydd 2016. Bu’r Parêd yn teithio drwy Landudno ac ymysg yr atyniadau eleni oedd Siôn Corn, trenau gyda goleuadau arnyn nhw yn cludo plant ysgol yr ardal, Band Batala Samba, Band Drymiau a Phibau Dinas Lerpwl, cerddwyr ar ‘stilts’ a char a cheffyl yn cludo cymeriadau Cinderella yn ogystal â cherbyd yn cludo cast pantomeim cynhyrchiad Theatr Colwyn o ‘Jac a’r Goeden Ffa’.

Bu Strydoedd Mostyn a Lloyd dan ei sang gyda phobl yn gwylio’r Parêd ac yn mwynhau’r adloniant y tu allan i Neuadd y Dref. Ymysg yr adloniant oedd Band Tref Llandudno, dawnswyr Linzi Grace a disgyblion Ysgol Ffordd Dyffryn yn canu carolau. Hoffai’r Maer ac aelodau Is-bwyllgor Parêd y Nadolig ddiolch i bawb fu’n gyfrifol am drefnu’r digwyddiad.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


image
Siôn Corn, Mrs Corn a’r Frenhines Mai

 

image
Car a Cheffyl Cinderella

image
image
Band Drymiau a Phibau Dinas Lerpwl
Band Samba Batala Bermo


image

Cerddwyr ‘Stilts’

Bydd Parêd y Nadolig 2017 ar ddydd Sadwrn Rhagfyr yr 2il 2017.

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share