DIGWYDDIADAU

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Mae Cyngor Tref Llandudno’n trefnu nifer o ddigwyddiadau gwahanol bob blwyddyn – rhai sifig ac fel arall. Fe gewch y manylion yn yr adran yma.

 

 

 

Digwyddiadau i Ddod

 

Sioe Tân Gwyllt Llandudno 2019

image

Eleni fe fydd y sioe tân gwyllt ar ddydd Mercher, Hydref y 30ain 2019 am 18.10yh ar Draeth y Gogledd, Llandudno, os bydd y tywydd yn ffafriol.
Os bydd y tywydd yn anffafriol ar y dydd Mercher, yr ail ddyddiad sydd wedi’i drefnu rhag ofn ydy ddydd Iau, Hydref yr 31ain am 7yh.

Mae’r digwyddiad hwn ar y traeth yn dibynnu’n llwyr ar y llanw. Bydd angen hyd at awr a hanner cyn y sioe i drefnu’r digwyddiad yn ddiogel ar y traeth (oddeutu 150 medr o’r rhodfa) a bydd angen trefnu cyfnod amser addas yn dilyn y sioe, a fydd yn para oddeutu 20 munud, i gludo’r offer o’r traeth.

Yn 2019, dyma’r dyddiadau agosaf at Dachwedd y 5ed lle mae amser ac amrediad y llanw’n fwyaf ffafriol a phan fydd yn fwyaf diogel i gynnal y sioe. Yn anffodus dydy amseroedd ac amrediad y llanw ddim yn ffafriol i gynnal sioe tân gwyllt yn ystod penwythnos yr 2il/3ydd neu ddydd Mawrth, Tachwedd y 5ed yn 2019.

Tudalen Facebook y Sioe Tân Gwyllt - cliciwch yma
Datganiad i’r wasg 2019 - cliciwch yma

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share