GRANTIAU

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Pob blwyddyn mae’r Cyngor Tref yn mynd ati i ddosbarthu grantiau i fudiadau gwirfoddol ac elusennol sy’n cynnig gwasanaeth ar gyfer, neu er budd cymunedau Llandudno neu grŵp penodol o drigolion. Yn ogystal â grantiau i fudiadau presennol, gallai’r Cyngor Tref gynnig grantiau sefydlu i fudiadau newydd.

Mae’r Cyngor yn gwahodd pobl i gyflwyno ceisiadau yn ystod yr hydref pob blwyddyn ac fe gaiff y grantiau eu dosbarthu yn ystod Mehefin/Gorffennaf y flwyddyn ganlynol. Gallwch un ai nôl y ffurflenni cais o Neuadd y Dref neu gallwch eu lawr lwytho o’r dudalen hon.

Mae’r Cyngor Tref wedi dosbarthu eu grantiau ar gyfer 2021/2022. Gallwch fynd ati i lawr lwytho’r ffurflenni i geisio am gyllid yn 2022/23 yn ystod haf 2021.

Sylwch mai dim ond hyn a hyn o gyllid sydd gan y Cyngor Tref i allu cyflwyno grantiau ac mae’r nifer o geisiadau pob blwyddyn bob amser yn uwch na’r gyllideb sydd ar gael. Caiff dyraniad y grantiau a’r cyfanswm o gyllid gaiff ei neilltuo ei farnu’n fel y barno’r Cyngor Tref yn ddoeth.

 


Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share