GRANTIAU

Cyngor Tref Llandudno Town Council

image

Pob blwyddyn mae’r Cyngor Tref yn dosbarthu grantiau i fudiadau gwirfoddol ac elusennol sy’n cynnig gwasanaeth i, neu er budd, trigolion Llandudno neu grŵp penodol o drigolion. Yn ogystal â chynnig grantiau i fudiadau sydd eisoes yn bodoli, gall y Cyngor Tref gynnig grantiau i helpu sefydlu mudiadau newydd.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau yn ystod yr hydref pob blwyddyn a byddan nhw’n eu rhoddi yn ystod Mehefin / Gorffennaf y flwyddyn ganlynol. Gallwch dderbyn ffurflenni cais o Neuadd y Dref neu eu lawr lwytho oddi ar y dudalen hon.

Llythyr Grantiau 2020/21
Polisi Grantiau
Ffurflen Gais 2020/21

Sylwch mai ond cyfanswm cyfyngedig o gyllid sydd gan y Cyngor Tref er mwyn rhoddi grantiau ac mae nifer y ceisiadau pob blwyddyn yn fwy na’r gyllideb sydd ar gael. Mae’r broses rhoddi grantiau a’r cyfanswm cyllid fel y barno’r Cyngor Tref yn ddoeth.


Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share