CROESO I SAFLE WE CYNGOR TREF LLANDUDNO

image
Bae Llandudno

P’un ai a ydych chi’n byw, yn gweithio, yn ymwelydd rheolaidd neu yn ystyried treulio ychydig o amser yma yn nhref gwyliau lan y môr enwocaf Cymru, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth o ddiddordeb i chi ar dudalennau’r safle hwn.

‘Ein huchelgais ydy cynnig gwasanaeth proffesiynol sydd o werth i drigolion yr ardal.’

Mae Cyngor Tref Llandudno yn Gyngor Cymuned sylweddol ei faint a sefydlwyd ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol yn 1974. Mae’n cynnwys 20 o gynghorwyr gweithgar sy’n gwasanaethu poblogaeth o oddeutu 20,000 – ffigwr sy’n medru codi i dros 60,000 ym misoedd yr haf. Mae’r cynghorwyr yn cynrychioli pum ward, sef: Craig y Don, Gogarth, Mostyn, Penrhyn a Tudno.

Mae Cyngor y Dref yn chwarae rôl hanfodol yn cynrychioli’r gymuned ac mae’n trefnu neu yn ymwneud â llawer o ddigwyddiadau lleol yn Llandudno bob blwyddyn (gw. adran ddigwyddiadau). Mae hefyd yn gweithio er mwyn gwella ansawdd bywyd y fro a darparu gwasanaethau sy’n ateb gofynion lleol.

Yn ogystal â chyflawni gwaith arferol Cyngor Tref prysur, rydym ni’n trefnu llawer o Orymdeithiau Sifig y Dref, sioe Dân Gwyllt flynyddol, Goleuadau Nadolig a Goleuadau Addurniadol, Gorymdaith Ryddfraint yr Awyrlu ddwywaith y flwyddyn, Gorymdaith Nadolig y Dref, cystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau, cystadleuaeth flynyddol Miss Alice, cynnal toiledau Gerddi’r North Western, ac yn ymwneud â theithiau cyfnewid gefeillio trefi yn ystod y flwyddyn.

Mae Cyngor Tref Llandudno wedi ymrwymo i ethos Masnach Deg ac rydym ni’n awyddus i hyrwyddo’r defnydd o gynnyrch Masnach Deg.

Er gwybodaeth: rydym ni’n dal wrthi’n datblygu’n gwefan

 

 

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share