DIRPRWY FAER

Cyngor Tref Llandudno Town Council

DEPUTY MAYOR

Ar yr 20fed o Fai 2016, etholwyd y Cyngh Francis Davies yn Ddirprwy Faer Llandudno ar gyfer blwyddyn fwrdeistrefol 2016-2017. Cafodd ei urddo gyda’r gadwyn gan Faer Llandudno. Sefydlwyd Mrs Sonia Davies yn Ddirprwy Faeres.

Mae gan y Dirprwy Faer ddyddiadur prysur gan ei fod yn aml yn mynd i ddigwyddiadau ar ran y Maer pan fo hithau mewn digwyddiad yn rhywle arall.

Cyngh Francis Davies y Dirprwy
Faer gyda y Maer


Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share