DIRPRWY FAER

Cyngor Tref Llandudno Town Council

DEPUTY MAYOR

Ar Fai’r 24ain 2019, cafodd y Cyng. Harry Saville ei ethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2019-2020. Derbyniodd ei fathodyn swydd gan Faer Llandudno. Cafodd Miss Loren Lloyd-Pepperell ei phenodi fel Dirprwy Faeres.

Mae gan y Dirprwy Faer ddyddiadur prysur gan ei bod yn aml yn mynychu digwyddiadau ar ran y Maer pan mae o’n mynychu digwyddiadau yn rhywle arall.

Y Dirprwy Faer a'r Faeres
Y Cyng. Harry Saville gyda'r Dirprwy Faeres Miss Loren Lloyd Pepperell


Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share