RHINGYLL Y MAER

Cyngor Tref Llandudno Town Council

Mayoral Serjeant

Rhingyll y Maer Mr Martin Smith

Crëwyd y swydd yn 2003 fel un lle mae swm bychan o dâl yn gydnabyddiaeth am y gwaith. Mae’r rôl yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

• Cyhoeddi’r Maer yng nghyfarfodydd y Cyngor.
• Helpu’r Maer â’i ddyletswyddau, yn cynnwys ei arwisgo.
• Mynd i ddigwyddiadau sifig amrywiol gyda’r Maer, neu ddigwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn.
• Bod yn Stiward yn y Cyfarfod Blynyddol.
• Helpu cynnal a threfnu seremonïau sifig a digwyddiadau eraill, yn cynnwys y Cyfarfod Blynyddol, Sul Sifig, Gorymdeithiau Heddwch, Cymru yn ei Blodau, cystadleuaeth Miss Alice, seremonïau Gefeillio’r Dref, Noson Tân Gwyllt, Sul y Cofio, Gorymdaith y Nadolig a seremonïau eraill fel bo’r angen.
• Helpu ymwelwyr Cyngor Tref Llandudno e.e. Ysgolion a grwpiau cymunedol/gwirfoddol, ymwelwyr o dramor, pwysigion y dref, cynrychiolwyr y lluoedd arfog (rhai’r presennol a’r gorffennol), busnesau ac unigolion.

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share