NEWYDDION

Cyngor Tref Llandudno Town Council


Cyfetholiadau Ionawr y 18fed 2017 – dwy swydd achlysurol yn Ward Mostyn:

Y ddau ymgeisydd gafodd eu cyfethol ar y Cyngor Tref oedd Mr Michael Hold a Mr Ian Turner.

Hoffai’r Cyngor Tref ddiolch i’r holl ymgeiswyr am ddangos diddordeb yn y swyddi.

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share