DIOGELU DATA

Cyngor Tref Llandudno Town Council


Mae'r Cyngor Tref yn ymrwymo i gydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Mae'r Cyngor Tref o ddifrif wrth ofalu am ddata personol ac yn ymrwymo i gymryd yr holl gamau sydd eu hangen er mwyn ei gadw'n ddiogel, yn sicr ac yn ddiweddar a chasglu dim mwy na beth sydd ei angen at y diben rydym ni wedi'i gasglu. Byddwn ni'n dinistrio data personol unwaith na fydd rheswm gweinyddol dros ei gadw ac ni fyddwn ni'n ei rannu gyda phobl eraill heb ofyn am eich caniatâd neu oni bai bod rhaid gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Byddwn ni'n defnyddio eich data personol dim ond mewn perthynas â’r gwasanaethau rydym ni'n eu darparu.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y dogfennau isod.
Polisi Diogelu Data 2018
Hysbysiad Preifatrwydd Cyffredinol
Polisi Preifatrwydd y Wefan 2018

Lluniau

pic pic pic pic pic pic

Lleoliad


Cyngor Tref Llandudno mewn map mwy

Cysylltu â ni

Cyfeiriad:
Cyngor Tref Llandudno
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Ffon & Ffacs: 01492 879 130
E-bost: towncouncil@llandudno.gov.uk

Bookmark and Share